Zamówienia publiczne

#TrybData ogłoszeniaTermin składaniaTytułStatus
 
 
 
Brak wyników.

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku,

Oferty należy złożyć do 11.12.2023 do godz. 9.00

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

 

Szczegóły w załącznikach:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 3.1 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3.2 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy udostępniającego zasoby

Formularz cenowy - zad. 2.1 nabiał

Formularz cenowy - zad. 2.2 mięso i jego przetwory

Formularz cenowy - zad. 2.3 pieczywo

Formularz cenowy - zad. 2.4 artykuły spożywcze

Formularz cenowy - zad. 2.5 warzywa i owoce

Formularz cenowy - zad. 2.6 ryby i mrożonki

 

 

________________________________________

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku,

Oferty należy złożyć do 11.08.2023 do godz. 9.00

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

 

 

Szczegóły w załącznikach:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 3.1 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3.2 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy udostępniającego zasoby

Formularz cenowy - zad. 2.1 nabiał

Formularz cenowy - zad. 2.2 mięso i jego przetwory

Formularz cenowy - zad. 2.3 pieczywo

Formularz cenowy - zad. 2.4 artykuły spożywcze

Formularz cenowy - zad. 2.5 warzywa i owoce

Formularz cenowy - zad. 2.6 ryby i mrożonki

 Rozstrzygnięte

Ogłoszenie wyników postępowania

Raport z przebiegu otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy

____________________________________

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku,

która podzielona jest na 8 części, a określona szczegółowo w dokumencie:
"Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 1, oraz w formularzach cenowych:
załącznik nr 2

Oferty należy złożyć do 30.03.2023 do godz. 11.00

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularze cenowe

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 Rozstrzygnięte

Informacja o wyborze oferty

 

________________________________________

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę wideodomofonu do świetlicy


Status/Rozstrzygnięte

Tryb/zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia/Dostawy

Zamawiający/Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Termin składania ofert / wniosków/ 28-02-2023 12:00

Termin otwarcia ofert / wniosków/ 28-02-2023 12.30

Data ogłoszenia/14-02-2023
 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Rozstrzygnięte

informacja o wyborze oferty

___________________________________________

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku,


która podzielona jest na 7 części, a określona szczegółowo w dokumencie:
"Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 1, oraz w formularzach cenowych:
załączniki od 2A do 2G

Oferty należy złożyć do 28.12.2022 do godz. 11.00


Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe.pdf

opis przedmiotu zamówienia.pdf

umowa.pdf

 Formularz art. spożywcze zał 2A.xlsx

Formularz Mięso zał. 2B.xlsx

Formularz Warzywa, owoce, jaja zał. 2C.xlsx

Formularz nabiał zał 2D.xlsx

Formularz Produkty głęboko mrożone, ryby zał 2E.xlsx

Formularz Pieczywo zał 2F.xlsx

Formularz Przyprawy zał 2G.xlsx

Rozstrzygnięte

Informacja o wyborze ofert

 ____________________________________________

Przetarg zapytania o cenę na dostawę warzyw, owoców, produktów mleczarskich,
artykułów spożywczych, produktów piekarniczych i mrożonek ryb, warzyw, oraz wyrobów
garmażeryjnych na rok 2022 (IX-XII)

Specyfikacja zbiorcza gastronomia na rok 2022 (IX-XII)

 ____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 02.05.2022, Data składania ofert 13.05.2022)

Rozstrzygnięte

Protokół z postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na „Dostawę pracowni technicznej złożonej ze stołów warsztatowych dla uczniów, stołu warsztatowego dla nauczyciela oraz zestawu narzędzi niezbędnych do realizacji projektów"

 

Laboratoria Przyszłości: „Dostawa pracowni technicznej złożonej ze stołów warsztatowych dla uczniów, stołu warsztatowego dla nauczyciela oraz zestawu narzędzi niezbędnych do realizacji projektów"

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

 

____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 13.04.2022, Data składania ofert 22.04.2022)

Laboratoria Przyszłości: „Dostawa pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej  wraz z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, gimbala, sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami”

Rozstrzygnięte

Protokół z postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na "Dostawę pracowni multimedialnej złożonej z kamery przenośnej cyfrowej wraz z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, gimbala, sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami"

 

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 24.03.2022, Data składania ofert 07.04.2022)

Unieważnione

Laboratoria Przyszłości: „Dostawa pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej  wraz z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, gimbala, sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami”

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 16.03.2022, Data składania ofert 31.03.2022)

Rozstrzygnięte

Protokół z postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na "Dostawę pracowni do programowania i nauki robotyki wraz z akcesoriami"

 

Laboratoria Przyszłości: "Dostawa pracowni do programowania i nauki robotyki wraz z akcesoriami"

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 14.03.2022, Data składania ofert 28.03.2022)

Rozstrzygnięte

Protokół z postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na "Dostawę drukarki 3D z akcesoriami"

Laboratoria Przyszłości: "Dostawa Drukarki 3D z akcesoriami"

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

 ____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 07.03.2022, Data składania ofert 28.03.2022)

Unieważnione

Laboratoria Przyszłości: "Dostawa Drukarki 3D z akcesoriami"

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 25.01.2022, Data składania ofert 28.02.2022)

Zakończone - nie wpłynęła żadna oferta.

Laboratoria Przyszłości: „Dostawa pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej  wraz z akcesoriami, statywu z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofonu, gimbala, aparatu fotograficznego z akcesoriami”

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

 ____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 21.01.2022, Data składania ofert 28.02.2022)

Zakończone - nie wpłynęła żadna oferta.

Laboratoria Przyszłości: "Dostawa Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i  uruchomieniem"

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

 ____________________________________________

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 13.12.2021, Data składania ofert 17.12.2021)

Zakończone - nie wpłynęła żadna oferta.

Laboratoria Przyszłości: "Dostawa Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i  uruchomieniem"

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

____________________________________________

 

Zamówienia publiczne (Data ogłoszenia: 11.12.2021, Data składania ofert 15.12.2021)

Zakończone - wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymagań.

Laboratoria Przyszłości: „Dostawa pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej  wraz z akcesoriami, statywu z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofonu, gimbala, aparatu fotograficznego z akcesoriami”

   Zapytanie ofertowe

   Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna

   Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

   Załącznik nr 3 - wzór umowy

 ____________________________________________

 

 11. Specyfikacja zbiorcza gastronomia 2022

 10.  Przetarg zapytania o cenę na dostawę warzyw, owoców, produktów mleczarskich,
         artykułów spożywczych, produktów piekarniczych i mrożonek ryb, warzyw, oraz wyrobów
         garmażeryjnych na rok 2022

Archiwalne:

  8. Przetarg zapytania o cenę na dostawę warzyw, owoców, produktów mleczarskich,
     artykułów spożywczych, produktów piekarniczych i mrożonek ryb, warzyw oraz wyrobów
     garmażeryjnych na rok 2021

  7. Specyfikacja zbiorcza gastronomia 2021

  6. Przedłużenie przetargu 2020

  5. Przetarg zapytania o cenę na dostawę warzyw, owoców, produktów mleczarskich,
      artykułów spożywczych, produktów piekarniczych i mrożonek ryb, warzyw, oraz wyrobów
      garmażeryjnych na rok 2020

  4. Specyfikacja zbiorcza gastronomia 2020

  3. Przetarg zapytania o cenę na dostawę warzyw, owoców , produktów mleczarskich,
      artykułów spożywczych, produktów piekarniczych i mrożonek ryb ,warzyw ,oraz wyrobów
      garmażeryjnych na rok 2019

  2. Specyfikacja zbiorcza gastronomia 2019

  1. Przedłużenie przetargu 2019